Liječenje u drugoj državi članici EU-a: vaša prava / Seeking helthcare in another EU Member State: your rights

Liječenje u drugoj državi članici EU-a: vaša prava

Seeking helthcare in another EU Member State: your rights

 

Objavljena edukativna publikacija 10 savjeta za bolje razumijevanje zdravstvene skrbi

Publikacija 10 savjeta za bolje razumijevanje zdravstvene skrbi predstavlja jedinstven savjetnik koji pacijentima olakšava snalaženje u procesu liječenja. Kroz 10 savjeta koji se u njoj nalaze potiče ih se na aktivnije uključivanje u brigu o vlastitom zdravlju.

Publikaciju je izdao HEQI Institut za osnaživanje kvalitete u zdravstvu u partnerstvu s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, uz generalno pokroviteljstvo poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku Synlab Hrvatska. Koncept publikacije postavljen je na temelju programa US Agency for Healthcare and Quality.

U prilagodbu i kreiranje sadržaja bila je uključena radna skupina od 20 liječnika i medicinskih sestara/tehničara.

U ovom savjetniku pacijenti mogu naći smjernice i odgovore na pitanja kao što su: kako se pripremiti za posjet liječniku ili zdravstvenoj ustanovi, na što obratiti pažnju, što zapisati, što ponijeti sa sobom, kako i na koji način zatražiti i dobiti korisne i vrijedne informacije od medicinskog osoblja, kako olakšati sebi i medicinskom osoblju proces liječenja, kome se i kako obratiti u slučaju potrebe, kako riješiti neke osnovne nedoumice glede svog zdravstvenog stanja, kako se i na koji način uključiti u vlastito liječenje, i sl.

U prvom valu publikacija je dostupna pacijentima u ordinacijama obiteljske medicine na području Grada Zagreba.

Održana fokus grupa na temu osnaživanje pacijenata

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi uključena je u međunarodno istraživanje kojim se utvrđuju prednosti i prepreke osnaživanja pacijenata u populaciji kronično oboljelih. Rezultati ovog istraživanja koristit će se u svrhu unapređenja programa zdravstvene zaštite u državama članicama Europske Unije. Istraživanje financira Europska Komisija, Agencija za zdravlje i potrošače.

Osnaživanje pacijenata (eng. patient empowerment) je proces tijekom kojega zdravstveni sustav pomaže pacijentima da steknu kontrolu nad vlastitim životom i povećaju kapacitet djelovanja u područjima koji oni sami definiraju kao bitna.

Kao dio istraživanja provedene su fokus grupe u svim državama članicama Europske unije sastavljene od ukupno dvanaest (n = 12) sudionika od čega šest predstavnika pacijenata, dva zdravstvena radnika, dva rukovoditelja i dva predstavnika dionika u zdravstvu.

Temeljem rezultata fokus grupa, osmišljen je upitnik „Osnaživanje pacijenata“ koji također ispunjavaju predstavnici pacijenata, zdravstveni radnici, rukovoditelji i dionici u zdravstvu.

Obilježavanje Europskog dana prava pacijenata

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz sudjelovanje u međunarodnim i nacionalnim projektima za osnaživanje pacijenata promiče svijest, podiže razinu znanja i podržava inicijative u svezi prava pacijenata

 

Ove se godine Europski dan prava pacijenata obilježava 17. travnja. Agencija Agencija je aktivno uključena u promicanje svijesti o pravima pacijenata među građanima Republike Hrvatske, ali i posjetiteljima koji u sklopu međunarodnih propisa imaju pravo na korištenje zdravstvenih usluga u našoj zemlji.

Prava pacijenata prepoznata su i sastavni su dio standarda kvalitete objavljenih u Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, u kojem se od ukupno devet skupina standarda kvalitete definira i standard Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja

Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove iz 2011. godine također uključuje Prava pacijenata, kao jedan od akreditacijekih standarda. Revidirana verzija hrvatskih akreditacijskih standarda za bolničke zdravstvene ustanove, koju je Agencija 2014. godine predala na odobrenje nadležnim tijelima, ponovno uključuje i standard o pravima pacijenata, sa osam definiranih zahtjeva koji odražavaju suvremeni međunarodni pristup ovom važnom području, ali i nacionalnu legislativu koja prepoznaje uključivanje pacijenata u zdravstvenu skrb.

Vrijeme u kojem je pacijent imao ulogu pasivnog promatrača svojeg vlastitog liječenja pripada prošlosti, a današnji pacijent ima pravo i dužnost aktivno sudjelovati u svojem liječenju, ali i u preventivnim aktivnostima očuvanja zdravlja. To se ogleda i podrazumijeva i u suvremenim odnosima na međunarodnom tržištu zdravstvenih osiguranja, koja nagrađuju aktivan pristup očuvanju zdravlja.

Da bi pacijent mogao biti ravnopravnim sudionikom u procesu odlučivanja, neophodna je kvalitetna komunikacija prilagođena pacijentu – ne samo od strane zdravstvenog osoblja, nego i ostalih dionika iz područja zdravstvene i socijalne skrbi. Komunikacija je također uključena u zahtjeve revidiranih akreditacijskijskih standarda čija se primjena očekuje u dogledno vrijeme.

Agencija kroz sudjelovanje u međunarodnim i nacionalnim projektima za osnaživanje pacijenata podržava inicijative u svezi prava pacijenata, omogućavajući svim sudionicima u skrbi za pacijenta dostup potrebnim informacijama, koje su temelj za promišljeno djelovanje.

 

Pojmovnik

Popis standardnih pojmova (na engleskom jeziku).

 

Vodič za sudjelovanje bolesnika u procesu procjene zdravstvenih tehnologija

Kratki vodič o sudjelovanju bolesnika u procesu procjene zdravstvenih tehnologija (na engleskom jeziku).