Tko smo mi

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi osnovana je temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN124/11). Osnovana je 2007. godine, a počela je s radom 2009. godine u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Cilj osnivanja Agencije je ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.