Kontakt podaci

  • Adresa: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
  • Telefon: +385 1 46 07 555
  • Fax: +385 1 46 77 076
  • Email: aaz@miz.hr
  • Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@miz.hr

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak - Petak 08:00 do 16:00