SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018., u Zagrebu (Palace Hotel, Trg J.J. Strossmayera 10, Dvorana Academia 2), na poziv.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije) od 1. rujna 2015.  aktivan je partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560 (2015-2019).

Cilj Radionice je raspraviti tijek SELFIE projekta i prve rezultate primarnih istraživanja hrvatskih modela integrirane kronične skrbi bolesnika s multimorbiditetom: Modela “Palijativna skrb” i Modela “GeroS”; višekriterijsku analizu za donošenje odluka (engl. MCDA); prve rezultate istraživanja određivanja važnosti (težine) kriterija (engl. Weight-Elicitation Study) kao i načine diseminacije rezultata različitim dionicima.

Radionica je financirana od strane europskog projekta SELFIE, a odvijat će se na hrvatskom jeziku.


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Događanja
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...