Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi potpisali su Sporazum o znanstvenoj i stručnoj a koji se odnosi na područje praćenja indikatora kvalitete u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe. Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji potpisali su ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar i v. d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Nina Bončić-Mijatović.

Na fotografiji su: izv. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. Tanja Ćorić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur. i dr. Zvonimir Šostar.

 

Kategorija: 
Općenito
Događanja


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...