OBAVIJEST - Prenošenje poslova Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Stupanjem na snagu Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (Narodne novine“ broj 118/2018) od 1. siječnja 2019. godine, Ministarstvo zdravstva preuzima sve poslove, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze i financijska sredstva Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Postupke započete prema odredbama Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/2011) koji nisu pravomoćno dovršeni do prestanka rada Agencije dovršit će Ministarstvo zdravstva prema odredbama toga Zakona.


Kategorija: 
Općenito


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...