Brentuksimab vedotin (Adcetris) za liječenje odraslih bolesnika s relapsnim ili refraktornim oblikom CD30+ Hodgkinovog limfoma (HL) i relapsnim ili refraktornim oblikom sistemskog anaplastičnog velikostaničnog limfoma

Brentuximab vedotin for treating adults with relapsed or refractory CD30-positive Hodgkin lymphoma or with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL/: Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 21/2018.

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Dokument završne procjene nalazi se na web stranicama Agencije, u Bazi procjena zdravstvenih tehnologija,

http://www.aaz.hr/hr/procjena-zdravstvenih-tehnologija/baza    i

http://www.aaz.hr/hr/zdravstvene-tehnologije/baza/brentuksimab-vedotin-adcetris-za-lijecenje-odraslih-bolesnika-s.

Dokument: HTA_21_2018. pdf


Kategorija: 
Općenito
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...