Prema Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (ʺNarodne novine, br. 79/11ʺ) definirani su Neočekivani neželjeni događaji koje svaka zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnici moraju pratiti te svaka tri mjeseca dostaviti izvješće ministarstvu i Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi te Ostali neželjeni događaji čije izvješće trebaju dostaviti svakih šest mjeseci.