Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju procijeniti koliko se poštuju prava pacijenata na način da redovito provode ankete o iskustvu pacijenata te jednom godišnje provedu njihovu analizu. Na osnovi proučavanja stručne i znanstvene literature o iskustvu pacijenata te postojećih upitnika, konstruirani su novi sukladno potrebama određene zdravstvene ustanove.