Dr. Huić aktivno je sudjelovala 10. lipnja 2011. na 1. Kongresu Hrvatskog društva zapoboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u Opatiji kao moderator na simpoziju “Kvalitetatemeljena na znanstvenim dokazima”, te kao pozvani predavač u sekciji “Sigurnost lijekova,medicinskih proizvoda, opreme i usluga”, s predavanjem  “Impact of health technologyassessment (HTA) on health care quality improvement: Croatian view”.

Huic HTA Opatija Kongres kvalitete 10 06 2011.pdf

Kategorija: