Hrvatska jer aktivno sudjelovala, na poziv organizatora, s prezentacijom “HTA in Croatia”. Prikazan je rad naše Agencije, Odjela za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, na području procjene zdravstvenih tehnologija, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Naš rad je ocijenjen sa strane koordinatora prof. Kristensena kao značajan napredak u odnosu na prošlogodišnje izvješće, istaknuta je važnost suradnje s Austrijom i Belgijom koja je rezultirala s dva međunarodna HTA izvješća u okviru EUnetHTA JA projekta; važnost objavljenih Hrvatskih smjernica za HTA na engleskom jeziku kao i početak izrade tri HTA procesa na nacionalnoj razini.

Kratak pregled dosadašnjih aktivnosti Hrvatske na području procjene zdravstvenih tehnologija može se vidjeti u ppt prezentaciji.

HTA Croatia ISPOR HTA Council Roundtable Europe November 2011 final_ppt [Compatibility Mode].pdf

Kategorija: