Cilj Projekta je pridonijeti sigurnosti bolesnika i poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi kroz stvaranje trajne mreže (network) i suradnje dionika u zdravstvu širom Europe. Naime, vrlo često zdravstveni djelatnici u svom svakodnevnom poslu stvaraju dobre prakse s kojima njihovi kolege u drugim ustanovama, institucijama, sustavu ili državi nisu upoznati. 

Upravo zato PaSQ Joint Action želi kroz svoje projektne aktivnosti prikupiti ove informacije, stvoriti jedinstvenu bazu podataka, umrežiti nositelje i podijeliti znanje. Dakle, kroz različite oblike komunikacije omogućiti razmjenu iskustva (Exchange Mechanisms)  liječnicima, sestrama, ljekarnicima  i svim zainteresiranim dionicima u zdravstvu koji sudjeluju u planiranju, organiziranju te poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite i bolesnikove sigurnosti.
 
U ovom Projektu dobre prakse mogu biti:
 
1. na kliničkoj razini, tj.:  
  • Prakse za sigurnost bolesnikaPatient Safety Practices (PSPs), koje imaju za cilj poboljšati sigurnost bolesnika unutar zdravstvene ustanove, i 
  • Sigurnosne kliničke prakseSafe Clinical Practices (SCPs), koje su zadovoljile kriterije temeljene na znanstvenim spoznajama. Cilj je dobrovoljna implementacija odabranih praksi sukladno iskazanoj potrebi u zdravstvenim organizacijama,

2. na sustavnoj razini, tj.: 

  • Dobre organizacijske prakseGood Organisational Practices (GOPs), koje su važne za zdravstveni sustav i politiku na nacionalnom i nivou županije.