eunethtaeu
 
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (u daljnjem tekstu Služba za HTA) aktivno sudjeluje u EUnetHTA JA2 projektu koji je započeo 1.10.2012. godine, u tri Radna paketa (WP2, WP4, WP 5).
 
Radni paket 2 odnosi se na edukaciju na području procjene zdravstvenih tehnologija, poglavito EUnetHTA alata, a Radni paketi 4 i 5 (WP4 i WP5) odnose se na izradu tzv. „Rapid HTA“ na području lijekova i medicinskih proizvoda, te izradu tzv. „Core HTA“, uz njihovu daljnju prilagodbu na nacionalne razine. Navedenim najvažnijim Radnim paketima (WP4 i WP5) pokazat će se kako međunarodna suradnja na EU razini može doprinijeti učinkovitom procesu procjene zdravstvenih tehnologija, u primjerenom vremenskom okviru, uz izbjegavanje ponavljanja istih, uz manje troškove izrade, uz maksimalnu kvalitetu procesa i završnih dokumenata, a koji će rezultirati značajnim povećanjem broja nacionalnih procjena zdravstvenih tehnologija koje će se temeljiti na adaptaciji zajedničkih međunarodnih procjena. Time će se na nacionalnoj razini osigurati osnovna svrha procjena zdravstvenih tehnologija: davanja nepristrane, stručne, objektivne i transparentne preporuke o opravdanosti primjene nove tehnologije ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije, a radi daljnjeg donošenja konačne objektivne odluke u zdravstvenoj politici. Sve navedeno u konačnici rezultiralo bi poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini, sukladno Članku 15. Europske Direktive o pravima pacijenata u pružanju zdravstvene usluge preko granica država članica (Article 15 of Directive 2011/24/EU). Navedeni Članak 15. odnosi se na uspostavu Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija, u svrhu učinkovitog i kvalitetnog procesa procjene zdravstvenih tehnologija, u listopadu 2013. godine.
 
Radni paket WP2
Radni paket WP2 odnosi se na diseminaciju i edukaciju na području procjene zdravstvenih tehnologija, poglavito EUnetHTA alata i metodologija, a naša Agencija sudjeluje u validacijama edukativnih materijala, pružanju informacija o potrebama edukacije i podizanju kapaciteta za HTA, na tzv. f-f sastancima, e-sastancima, te diseminaciji EUnetHTA alata i metodologija.
 
Radni paket WP4
Tijekom 2013. aktivno sudjelujemo kao Glavni istraživač u prve dvije domene tzv. Full Core HTA (CUR and TEC) „Fecal Immunochemical Test (FIT) versus guaiac-based fecal occult blood test (FOBT) for colorectal cancer screening Title ID: WP4-1”. Planirani završetak je prosinac 2013. Sastanak Radnog paketa 4 (WP4) održao se u Zagrebu od 7.-8. listopada 2013. godine.
 
Radni paket WP5
Tijekom 2013. aktivno sudjelujemo kao jedan od tri glavna istraživača u procjeni zdravstvene tehnologije tzv. Rapid Core Relative Effectiveness Assessment (REA) „Canagliflozin in Type 2 DM“. Planirani završetak je veljača 2014. Aktivno smo sudjelovali kao ko-autor u procjeni zdravstvene tehnologije, tzv. Rapid Core REA „Duodenal-JejunalBypassLinerForPatientswithObesity: EndoBarrier /duodenal-jejunalbypasssleeve”. Ista je završena krajem srpnja 2013. godine, a 13. kolovoza stavljena je na web stranicu EUnetHTA, https://www.eunethta.eu/news/first-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-duodenal-jejunal-bypass-sleeve-now-available.