EQUIPTeuFP7

Agencija je putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije od jeseni 2013. g. aktivan partner u europskom  FP7 projektu: “European-Study on Quantifying Utility of Investment in Protection from Tobacco – EQUIPT (GA 602270)”.

Radi se o multidisciplinarnom trogodišnjem istraživanju komparativne (relativne) učinkovitosti različitih intervencija vezanih uz prevenciju pušenja, na smanjenje incidencije i prevalencije zdravstvenih posljedica pušenja.
 
Cilj projekta je primijeniti  znanstvene dokaze kliničke i troškovne učinkovitosti navedenih intervencija u praktične smjernice za kliničare, djelatnike javnoga zdravstva i donosioca odluka temeljenih na dokazima u zdravstvenoj politici korištenjem posebnog alata tzv. “Return on Investment-ROI”.
Isti je već razvijen u Velikoj Britaniji u suradnji sa Sveučilištem Brunel i National Institute of Health and Clinical Excellence-NICE, a treba ga prilagoditi na nacionalne razine ostalih europskih zemalja. Tijekom projekta razlučit će se koji su to tzv. core elementi, dakle bazični, jednaki za sve zemlje, a koji su varijabilni, odnosno specifični za nacionalne razine.
 
Projekt se odvija kroz šest Radnih paketa (engl. Work Packages, WPs).
Hrvatska je kao jedan od 11 aktivnih  partnera uključena u nekoliko Radnih paketa (WPs):
  • WP3 (Task 3), u testiranju daljnje transferabilnosti ROI alata u tri zemlje koje nisu uključene u primarni uzorak;
  • WP4 (Task 2), kao voditelj i organizator međunarodne radionice koja će uključiti sve najvažnije dionike (engl. Stakeholders) poglavito zemlje centralne i jugoistočne Europe, engl. CEE Countries s ograničenim kapacitetima i financijskim sredstvima za implementaciju politike javnog zdravstva temeljene na dokazima;
  • WP5, važnog za diseminaciju rezultata projekta.