Hrvatske smjernice za procjenu zdravstvenih tehnologija, (engl. The Croatian Guideline for Health Technology Assessment Process and Reporting), izrađene su suradnjom Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije i članova Radne grupe za procjenu zdravstvenih tehnologija.
 
Međunarodnom recenzijom osigurana je dodatna kvaliteta navedenog dokumenta.
 
Smjernice će se nadopunjavati i prilagođavati promjenama zakonskog okvira za procjenu zdravstvenih tehnologija u Republici Hrvatskoj, u skladu sa znanstvenim i metodološkim napretkom kao i saznanjima i iskustvima stečenim tijekom provedenih procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj.
 
U dodatku Smjernica nalaze se:
Kodeks o iskazivanju i rješavanju sukoba interesa i Obrazac za iskaz sukoba interesa namijenjeni su svim sudionicima procjene zdravstvenih tehnologija kako bi se osigurala transparentnost procesa i izbjegao svaki potencijalni sukob interesa. Navedeni dokument bit će uskoro dostupan i na hrvatskom jeziku.
 
Obrazac za iskaz autorstva omogućuje uvid u doprinos svakog pojedinog autora u procjeni zdravstvene tehnologije.