U tijeku je izrada Pravilnika o procjeni zdravstvenih tehnologija koji na prijedlog Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi donosi Ministar zdravlja.
 
Navedenim Pravilnikom utvrdit će se postupak procjene zdravstvenih tehnologija, završni dokument navedene procjene i vremenski okviri procjene.
 
Do službene objave Pravilnika, a sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija, zahtjev se podnosi uz dolje navedeni Obrazac: 
Obrazac za prijedlog procjene zdravstvene tehnologije služi za podnošenje zahtjeva za procjenu zdravstvene tehnologije.
 
Predstavnici Udruga bolesnika, a na zamolbu Agencije, mogu ispuniti dolje navedeni Obrazac:
Obrazac za iznošenje mišljenja Udruge bolesnika o zdravstvenoj tehnologiji služi za uključivanje bolesnika u proces procjene zdravstvenih tehnologija. Ako je moguće, isti će se priložiti svakom završnom dokumentu procjene zdravstvene tehnologije. Kao i svaki dionik u procesu procjene, tako će i predstavnici Udruga bolesnika morati ispuniti Obrazac o iskazu mogućeg sukoba interesa.