Edukativni materijali za zdravstvene djelatnike sadrže HTA pojmovnik; Smjernice za HTA i ekonomske analize u zdravstvu; Smjernice za pisanje različitih vrsta istraživanja; korisne Knjige i tekstove važne za HTA proces te korisne poveznice na međunarodne HTA ustanove, baze podataka i medicinu temeljenu na dokazima.