Edukativni materijali Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije namijenjeni su zdravstvenim djelatnicima te pacijentima i korisnicima. Većina je dostupna samo na engleskom jeziku, a u tijeku je prijevod na hrvatski i prilagodba na nacionalnu razinu dijela materijala namijenjenog pacijentima.