Zdravstvena tehnologija je lijek, medicinski proizvod ili zdravstveni postupak koji se primijenjuje u svrhu prevencije, dijagnostike, liječenja ili rehabilitacije.
 
Procjena zdravstvenih tehnologija je usporedba novih ili već postojećih zdravstvenih tehnologija s tehnologijom koja se koristi u praksi ili se smatra najboljom mogućom („zlatni standard“) na osnovu kliničke učinkovitosti i sigurnosti, ekonomskih analiza, etičkih, pravnih, socijalnih i organizacijskih načela.
Procjena je multidisciplinarna, stručna, nepristrana, objektivna i transparentna. Objedinjuje načela medicine temeljene na dokazima (engl. Evidence Based Medicine, EBM) i ekonomske  procjene (analiza troška i učinkovitosti, engl. Cost-Effectiveness Analysis, CEA, odnosno analiza troška i probitaka, engl. Cost-Utility Analysis, CUA), uz organizacijska, etička, pravna, i socijalna načela.
 
Osnovni cilj je davanje preporuke za donošenje odluke o opravdanosti primjene nove tehnologije ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije. Preporuka o opravdanosti primjene nove ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije je nepristrana, stručna, objektivna i transparentna.
Glavni korisnici mogu biti:
 • Ministarstvo zdravlja RH (za donošenje odluka o kapitalnim investicijama u zdravstvu, donošenja novih zdravstvenih programa).
 • HZZO kao nositelj državnog zdravstvenog osiguranja (u svrhu njihovog donošenja odluke o stavljanju novih lijekova na državne Liste lijekova, kao i medicinskih proizvoda i drugih tehnologija, o njihovom potpunom ili djelomičnom pokrivanju troškova ili o brisanju već postojećih tehnologija).
 • Nositelji privatnih zdravstvenih osiguranja.
 • Uprave bolnica.
Posredno su korisnici i zdravstveni djelatnici, njihova stručna društva, farmaceutska industrija i proizvođači medicinskih proizvoda. Najvažniji  krajnji korisnici su bolesnici, odnosno društvo u cjelini,  zbog posljedičnog poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite.
 
Postupak procjene zdravstvenih tehnologija provodi Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije), temeljem članka 36. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, NN 124/11.
Postupak procjene Agencija provodi prema „Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija“.
Procjena zdravstvene tehnologije može se odnositi na:
 • Procjenu jedne tehnologije za jednu indikaciju (engl. Single Technology Assessment, STA) u usporedbi s dosad najboljom postojećom 
 • Procjenu više tehnologija za jednu indikaciju ili jedne tehnologije za više indikacija (engl. Multiple Technology Assessment, STA) u usporedbi s dosad najboljom postojećom.
 
Završni proizvod procjene zdravstvenih tehnologija predstavlja pisani dokument - preporuku koja u svom punom opsegu sadržava sljedeće dijelove (domene):
 • Opis zdravstvenog problema i njegovo liječenje, 
 • Opis nove zdravstvene tehnologije i tehnologija usporedbe, 
 • Klinička učinkovitost, 
 • Sigurnost, 
 • Troškovi i ekonomska evaluacija,
 • Etička načela, 
 • Organizacijska načela, 
 • Socijalna načela,
 • Pravna načela

 

Dokumenti koji ukazuju na važnost procjene zdravstvenih tehnologija, uz zakonski okvir u EU i Republici Hrvatskoj

 

 • 2006
 • Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006. - 2011.
  Više
 • 2007
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite
  Više
 • 2008
 • Tallinska povelja "Zdravstveni sustavi za zdravlje i blagostanje"
  Više
 • 2010
 • Plan i program mjera za osiguranje, unaprjeđenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite
  Više
 • 2011
 • Članak 15. Europske direktive o pravima pacijenata u pružanju zdravstvene usluge preko granica država članica
  Više
 • Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.
  Više
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  Više
 • 2012