Sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11) standardi kvalitete zdravstvene zaštite jesu precizni kvantificirani opisi mjerila u vezi s obavljanjem zdravstvenih postupaka, zdravstvenim radnicima, opremom, materijalima i okolišem u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite. 
 
Standardi kvalitete zdravstvene zaštite su:
  1. Neprekidno poboljšanje kvalitete kliničkih i nekliničkih postupaka
  2. Sigurnost pacijenata i osoblja
  3. Medicinska dokumentacija
  4. Prava i iskustva pacijenata, zadovoljstvo osoblja
  5. Kontrola infekcija
  6. Smrtni slučajevi i obdukcija
  7. Praćenje nuspojava lijekova i štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode
  8. Unutarnja ocjena
  9. Nadzor sustava osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite (Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene ( NN 79/11))