Glavni korisnici mogu biti:
  • Ministarstvo zdravlja RH (za donošenje odluka o kapitalnim investicijama u zdravstvu, donošenja novih zdravstvenih programa).
  • HZZO kao nositelj državnog zdravstvenog osiguranja (u svrhu njihovog donošenja odluke o stavljanju novih lijekova na državne Liste lijekova, kao i medicinskih proizvoda i drugih tehnologija, o njihovom potpunom ili djelomičnom pokrivanju troškova ili o brisanju već postojećih tehnologija).
  • Nositelji privatnih zdravstvenih osiguranja.
  • Uprave bolnica.
Posredno su korisnici i zdravstveni djelatnici, njihova stručna društva, farmaceutska industrija i proizvođači medicinskih proizvoda. Najvažniji  krajnji korisnici su bolesnici, odnosno društvo u cjelini,  zbog posljedičnog poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite.