Postupak procjene zdravstvenih tehnologija provodi Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije), temeljem članka 36. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, NN 124/11.
Postupak procjene Agencija provodi prema „Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija“.
Procjena zdravstvene tehnologije može se odnositi na:
  • Procjenu jedne tehnologije za jednu indikaciju (engl. Single Technology Assessment, STA) u usporedbi s dosad najboljom postojećom 
  • Procjenu više tehnologija za jednu indikaciju ili jedne tehnologije za više indikacija (engl. Multiple Technology Assessment, STA) u usporedbi s dosad najboljom postojećom.