Pokazatelji sigurnosti pacijenata jesu alati za mjerenje neželjenih događaja koji se mogu pojaviti i spriječiti tijekom pružanja zdravstvene skrbi. Razvijeni su nakon opsežnog proučavanja literature, istraživanja te sastanaka radnih skupina; pomažu nositeljima zdravstvene djelatnosti učenje na pogreškama i međusobnu usporedbu obzirom na stupanj sigurnosti.