Sigurnost pacijenta je odsutnost preventabilnih neželjenih događaja izazvanih zdravstvenom skrbi. Podrazumijeva postupke kojima se reducira pojavnost i posljedice te osigurava oporavak od neželjenih događaja tijekom pružanja zdravstvene skrbi.