Osnovni cilj je davanje preporuke za donošenje odluke o opravdanosti primjene nove tehnologije ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije. Preporuka o opravdanosti primjene nove ili zamjeni dosadašnje zdravstvene tehnologije je nepristrana, stručna, objektivna i transparentna.