Utjecaj upotrebe kirurških konaca obloženih triklosanom na infekciju kirurškog mjesta (engl. Impact of triclosan-coated sutures on surgical site infection ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 09/2014.

Klinička bolnica Dubrava, Centar za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije (pročelnica prof. dr. sc. Škrlin), zatražila je procjenu zdravstvene tehnologije, utjecaja upotrebe kirurških konaca obloženih triklosanom na incidenciju kirurških infekcija, 02. listopada 2013.g.

Temeljem zamolbe KB Dubrava zaprimljene putem pošte 09. listopada 2013. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Studeni, 2014

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena