Transkateterska implantacija aortne valvule (engl. Transcatheter Aortic Valve Implantation-TAVI ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 01a/2012.

Temeljem zamolbe KB Dubrava o potrebi procjene kliničke učinkovitosti i sigurnosti uz ekonomsku analizu o opravdanosti primjene nove tehnologije „Transkateterska ugradnja aortnog zaliska“ od 30. siječnja 2012., zaprimljenog 16. veljače 2012. godine, koju moraju dostaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije, pripremio je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Na zahtjev: 
KB Dubrava

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena