Transkateterska implantacija aortne valvule (engl. Transcatheter Aortic Valve Implantation-TAVI ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 01/2012.

Temeljem zamolbe KBC Rijeka o potrebi procjene zdravstvene tehnologije „Transkateterska implantacija aortalne valvule“ (Klasa: 500-01/11-01/326, Ur.br: 2170-29/01-11/01) zaprimljene 27.06.2011. kao novog terapijskog zahvata koji bi se uveo na Zavod za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu, u liječenju bolesnika s aortnom stenozom, napose ranije „neoperabilnih“ bolesnika, Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije, pripremio je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Veljača, 2012
Na zahtjev: 
KBC Rijeka

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena