Transcatheter implantable devices for mitral valve repair in adults with chronic mitral valve regurgitation , EUnetHTA JA2 WP5 Strand B

Transcatheter implantable devices for mitral valve repair in adults with chronic mitral valve regurgitation , EUnetHTA JA2 WP5 Strand B

U EUnetHTA JA2 WP5 Strand B, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije aktivno je sudjelovala kao jedan od autora u međunarodnoj procjeni (EUnetHTA JA2 WP5 Strand B) relativne kliničke učinkovitosti  i sigurnosti zdravstvenih tehnologija, novih medicinskih proizvoda : MitraClip® System (Abbott Vascular International), CARILLON® Mitral Contour System® (Cardiac Dimensions, Inc.) i NeoChord DS1000 (NeoChord, Inc.)  u transkateterskom liječenju bolesnika s kroničnom  insuficijencijom mitralne valvule.

Dokument završne procjene “Transcatheter implantable devices for mitral valve repair in adults with chronic mitral valve regurgitation”, Pilot rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model® for Rapid Relative Effectiveness Assessment, Pilot ID: SB-15, nalazi se na EUnetHTA web stranicama, http://www.eunethta.eu/news/5th-pilot-rapid-assessment-wp5-ja2-strand-b-transcatheter-implantable-devices-mitral-valve-repahttp://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/news-attachments/wp5-sb-15_transcatheter_implantable_dvices_for_mitral_valve_repair.pdf

Sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija navedeni HTA dokument bit će prilagođen na nacionalnu razinu ukoliko to zatraže hrvatski donosioci odluka u zdravstvu (Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ili Uprave bolnica).

Do primitka službenog zahtjeva procjene pripremljen je prijevod sažetka gore navedene međunarodne procjene, na hrvatski jezik, te odgovora na pitanja (tzv. Assessment element questions) "Što su zdravstvene tehnologije procjene i zdravstvene tehnologije usporedbe?" te "Za koje indikacije tehnologije procjene posjeduju odobrenja za stavljanje na tržište ili CE oznaku?"

Prijevod sažetka na hrvatski jezik “Transcatheter implantable devices for mitral valve repair in adults with chronic mitral valve regurgitation”, Pilot rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model® for Rapid Relative Effectiveness Assessment, Pilot ID: SB-15,  pdf .

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Rujan, 2015

Kategorija: 
Međunarodna
Status: 
Završena