Sitagliptin i kombinacija sitagliptina s metforminom u liječenju bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 (engl. Sitagliptin and sitagliptin with metformin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 03/2012.

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zaprimljene 19.09.2011. godine za detaljnom procjenom zdravstvenih tehnologija, sitagliptina i fiksne kombinacije sitagliptina s metforminom u liječenju bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 (s obzirom na mogući značajan utjecaj na proračun Zavoda), Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije, pripremio je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Kolovoz, 2012
Na zahtjev: 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena