Rapid relative effectiveness of new pharmaceuticals for the treatment of chronic Hepatitis C

U EUnetHTA JA2, WP5 Strand A, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije aktivno je sudjelovala kao jedan od autora u međunarodnoj procjeni relativne kliničke učinkovitosti  i sigurnosti zdravstvenih tehnologija, novih lijekova za peroralnu primjenu (sofosbuvir; ledipasvir + sofosbuvir; simeprevir; daklatasvir; ombitasvir + paritaprevir + ritonavir; dasabuvir) u liječenju odraslih bolesnika s hepatitisom C.

Dokument završne procjene “Rapid relative effectiveness of new pharmaceuticals for the treatment of chronic Hepatitis C”, Pilot ID: WP5‐SA‐6, nalazi se na EUnetHTA web stranicama, http://www.eunethta.eu/joint-assessmentshttp://www.eunethta.eu/outputs/joint-rapid-relative-effectiveness-assessment-new-pharmaceuticals-treatment-chronic-hepatiti; http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/WP5-SA6%20Final%20Version%20of%20Assessment%20Complete%20Update%20January%202016.pdf.

Prijevod sažetka na hrvatski jezik “Rapid relative effectiveness of new pharmaceuticals for the treatment of chronic Hepatitis C”, Pilot ID: WP5‐SA‐6, pdf .

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Prosinac, 2015

Kategorija: 
Međunarodna
Status: 
Završena