Radioterapija tumora česticama (snopom protona, ugljikovih iona, iona helija ili drugim česticama) (engl. Particle Beam Radiation Therapies for Cancer: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 05/2013.

Temeljem zamolbe Ministarstva zdravlja, zaprimljene 18. veljače 2013. godine elektronskim putem, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Lipanj, 2013

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena