Radioterapija modularnog intenziteta (engl. Intensity-Modulated Radiation Therapy, IMRT: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 06/2013.

Radioterapija modularnog intenziteta (engl. Intensity-Modulated Radiation Therapy, IMRT: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 06/2013.
Temeljem zamolbe HZZO-a (KLASA: 500-07/12-01/260, URBROJ: 338-01-34-13-2), zaprimljene putem pošte 23. siječnja 2013. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.
 
Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Prosinac, 2013

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena