Prošireni novorođenački probir nasljednih metaboličkih bolesti tehnikom tandemske spektrometrije masa (engl. Tandem mass spectrometry in expanded newborn screening for inherited metabolic disorders: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 04/2012.

Temeljem zamolbe KBC Zagreb, zaprimljene 27.02.2012. godine, Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije, pripremio je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Probir
Godina izdavanja:
Studeni, 2012
Na zahtjev: 
KBC Zagreb

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena