Lijekovi za liječenje odraslih muškaraca s hormonski rezistentnim metastatskim karcinomom prostate (engl. Drugs for treating adult men with hormone resistant metastatic prostate cancer ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 15/2015.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zatražio je procjenu zdravstvenih tehnologija, kabazitaksela(Jevtana), enzalutamida (Xtandi) i abiraterona (Zytiga) zbog zaprimljenog prijedloga nositelja odobrenja za stavljanje na osnovnu listu lijekova Zavoda, uzimajući u obzir dosadašnju terapiju koja se koristi u liječenju karcinoma prostate u predloženim indikacijama (KLASA: 530-02/14-01/137, URBROJ: 338-01-12-15-246, od 25. veljače 2015. g.).

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaprimljene putem pošte 4. ožujka 2015. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Lipanj, 2015

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena