Ibrutinib u liječenju odraslih bolesnika s relapsnim ili refraktornim limfomom plaštenih stanica (engl. Ibrutinib for treating adult patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) and adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL) ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 16/2015

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zatražio je procjenu zdravstvene tehnologije: ibrutiniba (Imbruvica) u indikacijama: 1. liječenje odraslih bolesnika s relapsnim ili refraktornim limfomom plaštenih stanica (engl. MCL) i 2. liječenje odraslih bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL) koji su prethodno primili najmanje jednu liniju terapije ili u prvoj liniji liječenja kod prisustva 17p delecije ili TP53 mutacije u bolesnika koji nisu prikladni za liječenje kemoimunoterapijom po FCR (fludarabin, ciklofosfamid, rituksimab) shemi,  uzimajući u obzir dosadašnju terapiju koja se koristi u liječenju MCL i KLL u predloženim indikacijama (KLASA: 530-02/15-01/82, URBROJ: 338-01-12-15-22, od 23. travnja 2015. g.), a zbog zaprimljenog prijedloga nositelja odobrenja za stavljanje na osnovnu listu lijekova Zavoda.

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaprimljene putem pošte 28. travnja 2015. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik. 

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Rujan, 2015

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena