Canagliflozin for the treatment of Diabetes Mellitus Type 2, EUnetHTA JA2 WP5 Strand A

U EUnetHTA JA2 WP5 Strand A, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije aktivno je sudjelovala kao jedan od autora u međunarodnoj procjeni relativne učinkovitosti zdravstvene tehnologije, novog lijeka kanagliflozina u liječenju bolesnika s dijabetesom tipa 2.

Dokument završne procjene “Canagliflozin for the treatment of Diabetes Mellitus Type 2 - Pilot assessment using the draft HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment (EUnetHTA JA2 WP5 Strand A)” nalazi se na EUnetHTA web stranicama

http://www.eunethta.eu/outputs/second-pilot-rapid-assessment-canagliflozin-treatment-type-2-diabetes-mellitus,

http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/WP5_SA-2_canagliflozin_for_the_treatment_of_diabetes_mellitus.pdf

Sukladno Hrvatskim smjernicama za procjenu zdravstvenih tehnologija navedeni HTA dokument bit će prilagođen na nacionalnu razinu.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Veljača, 2014

Kategorija: 
Međunarodna
Status: 
Završena