“Biofeedback” i “Neurofeedback” metode u liječenju psihijatrijskih poremećaja (engl. Biofeedback and Neurofeedback treatments for psychiatric disorders: HTA ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 08/2014.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) zatražio je procjenu nove zdravstvene tehnologije, “Biofeedback” i Neurofeedback” metode u liječenju psihijatrijskih poremećaja (engl. Biofeedback and Neurofeedback treatments of psychiatric disorders: HTA) kao novog terapijskog postupka u psihijatriji, 13. rujna 2012.g., a slijedom zahtjeva predsjednika Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju od 27. kolovoza 2012.

Temeljem zamolbe HZZO-a (KLASA: 500-07/12-01/5, URBROJ: 338-01-34-12-613), zaprimljene putem pošte 27. rujna 2012. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Medicinski proizvodi
Postupak
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Studeni, 2014

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena