Afatinib, erlotinib, gefitinib, krizotinib i pemetreksed u liječenju karcinoma pluća ne-malih stanica (engl. Afatinib, erlotinib, gefitinib, crizotinib and pemetrexed in patients with non-small-cell lung cancer, NSCLC ): Procjena zdravstvene tehnologije (engl. HTA), Broj 12/2015.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zatražio je procjenu zdravstvenih tehnologija: afatiniba, erlotiniba, gefitiniba, krizotiniba i pemetrekseda u liječenju karcinoma pluća ne-malih stanica, ovisno o podtipu i liniji liječenja uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj  (KLASA: 530-02/14-01/137, URBROJ: 338-01-12-14-82, od 22. listopada 2014. g.).

Temeljem zamolbe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaprimljene putem pošte 29. listopada 2014. godine, Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije pripremila je ovaj završni dokument navedene procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik. 

Vrsta zdravstvene tehnologije: 
Lijekovi
Svrha zdravstvene tehnologije: 
Liječenje
Godina izdavanja:
Svibanj, 2015

Dokument: 
Kategorija: 
Hrvatska
Status: 
Završena