Ugovor o stručnoj i znanstveno - nastavnoj suradnji

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi  sklopila je sa zagrebačkim Medicinskim fakultetom Ugovor o stručnoj i znanstveno – nastavnoj suradnji.

Predmet ovog Ugovora je stručna i znanstveno–nastavna suradnja za kojom ugovorne strane izražavaju dugoročnu potrebu suglasivši se da znanstveno –nastavni i stručni rad predstavlja važan uzajamni interes koji će se ostvarivati kroz zajedničke aktivnosti i suradnju ugovornih strana.

Cilj ovog Ugovora je stvaranje uvjeta za uspostavu suradnje i međusobne pomoći na područjima stručne suradnje, obrazovanja i trajne izobrazbe zaposlenika ugovornih strana, te školovanja studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na hrvatskom i engleskom jeziku, Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva, Sveučilišnog preddiplomskog studija primaljstva u osnivanju, sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija, kao i razmjene iskustva obje ugovorne strane. Ovim ugovorom stvaraju se pretpostavke koje će Agenciji omogućiti stjecanje i dobivanje statusa suradne ustanove (nastavne baze) Fakulteta.

 


Kategorija: 
Općenito
Priopćenje za medije


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...