Stručni sastanci: Pokazatelji sigurnosti pacijenata i osoblja u bolničkim zdravstvenim ustanovama

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi organizirala je  13., 14. i 15. ožujka 2012. stručne sastanke na temu Pokazatelji sigurnosti pacijenata i osoblja u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Svrha sastanaka bila je raspraviti i definirati način prikupljanja podataka o neželjenim događajima sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (»Narodne novine« br. 79/2011).


Kategorija: 
Općenito
Sigurnost
Događanja


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...