Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Libertas međunarodno sveučilište potpisali su  Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji koji se odnosi na područje praćenja indikatora kvalitete u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe. Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji potpisali su ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar, v. d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., i rektor Libertas međunarodnog sveučilišta prof. dr. sc. Duško Pavlović.

Na fotografiji su: Mirsad Srebreniković, dipl. iur., izv. prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prof. dr. sc. Duško Pavlović, Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., prof. emeritus Ana Stavljenić – Rukavina i dr. Zvonimir Šostar.

 

 

 


Kategorija: 
Općenito
Događanja


Najnovije vijesti

Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za...


Potpisan Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za...


Edukacijski tečaj „Standard kvalitete - Neprekidno poboljšavanje kvalitete kliničkih i nekliničkih...

Agencija - Služba za kvalitetu i edukaciju, u okviru edukacijskog programa organizira u suradnji...


Edukacijski tečaj "Primjena standarda kvalitete zdravstvene zaštite u bolničkoj zdravstvenoj...

Agencija - Služba za kvalitetu i edukaciju i Klinički bolnički centar Zagreb - Odjel za...