Posjet Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji

Predstavnici Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi bili su u radnom posjetu Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji od 22. do 24. ožujka 2017. godine, s ciljem razmjene iskustava na području provođenja akreditacije bolničkih zdravstvenih ustanova. Tom prilikom posjećene su akreditirane ustanove, državna Opća bolnica Smederevo i privatna Opća bolnica Medigrup u Beogradu. U prostorijama Agencije održana je prezentacija informatičkog programskog rješenja koje objedinjava podatke i dokumente iz svih procesnih faza u postupcima akreditacije i reakreditacije zdravstvenih ustanova.


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Akreditacija


Najnovije vijesti

Stručni skup „Tribina - Obilježavanje završetka provedbe audita u 28 bolničkih zdravstvenih...

Stručni skup  „Tribina - Obilježavanje završetka provedbe audita u 28 bolničkih...


17. rujna obilježava se Međunarodni dan sigurnosti pacijenta

17. rujna obilježava se Međunarodni dan sigurnosti pacijenta, više na...


Simpozij „Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi“

U Biogradu na moru od 25. - 27. svibnja 2017. je održan simpozij „Poboljšanje kvalitete...


Radionica Praćenje kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama...

Služba za kvalitetu i edukaciju Agencije organizira 11. srpnja 2017....


„Međunarodni simpozij Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi“, Biograd na moru, 25...

„Međunarodni simpozij Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi“, ...