Održan edukacijski tečaj "Vanjsko vrednovanje kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi"

Dana 29. siječnja 2018. godine održan je edukacijski tečaj na temu „Vanjsko vrednovanje kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi“ u organizaciji Službe za kvalitetu i edukaciju Agencije u suradnji s Općom bolnicom Karlovac.

Stručni skup je okupio 63 sudionika uglavnom iz bolničkih zdravstvenih ustanova.  Predavači iz Slovenije, Poljske i Hrvatske prenijeli su svoja znanja i iskustva u različitim aspektima unapređenja kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenta s posebnim osvrtom na vanjsko vrednovanje kvalitete.

 

Ravnatelj Opće bolnice Karlovac prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med. pozdravio je nazočne i u uvodnom djelu prikazan je dokumentaran film o Općoj bolnici Karlovac.

 

Sudionike je pozdravila i v. d. ravnateljica Agencije Nina Bončić Mijatović, dipl. iur.  Prikazala je ulogu  Agencije, djelatnost stručnih službi te podsjetila na pravne propise koji reguliraju obveze zdravstvenih ustanova u području kvalitete zdravstvene zaštite prema Agenciji.

 

Prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med., pomoćnica ravnatelja i voditeljica Službe za kvalitetu i edukaciju Agencije izložila je dosadašnje i planirane aktivnosti u okviru sustava unapređenja kvalitete u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Istaknula je važnost dobre suradnje, svjesnost o važnosti praćenja kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenta  te  razmjenu znanja, iskustva i dobrih praksi.

 

Krešimir Antonio Paliska, MS M.Eng. prezentirao je usporedbu akreditacijskih programa, s posebnim naglaskom na akreditaciju u Sloveniji. Podijelio je iskustva o pozitivnim učincima akreditacije koja je stekao u dugogodišnjoj praksi provođenja akreditacije na međunarodnoj razini.

 

Prim. dr. med. Nataša Fikfak, ravnateljica bolnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica koja još nije akreditirana, predstavila je bolnicu i iznijela iskustva u pripremi bolnice za međunarodnu akreditaciju prema CHKS (Comparative Health Knowledge System) UK NHS akreditacijskom programu. Istaknula je važnost odabira akreditacijskog programa (standarda)  i prilagođenost  nacionalnom okruženju bolnice.

 

Polona Likar, univ. dipl. ekol., stručna suradnica za kvalitetu bolnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica govorila je o akreditacijskom postupku i uključenosti zaposlenika.

U provedenom ispitivanju o stavovima zaposlenika bolnice o pripremi za akreditaciju i zahtjevima akreditacijskih standarda, 5% -10% zaposlenika izjavilo da to nije njihov problem; 85% - 90% da im akreditacija predstavlja problem, a samo je 3% - 5% zaposlenika to shvatilo kao priliku za unapređenje i korist.

 

Barbara Kutryba, savjetnica u NCQA i voditeljica Suradničkog centra za razvoj kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu Svjetske zdravstvene organizacije u Poljskoj (eng. WHO Collaborating Centre for Development of Quality and Safety in Health Systems) prezentirala je iskustvo o akreditaciji bolnica u Poljskoj.

Akreditacija zdravstvenih ustanova u Poljskoj je dobrovoljna i provodi se prema nacionalnom akreditacijskom programu (15 seta uključujući ukupno 221 standarda). Razvoj akreditacije započeo je 1998. godine i danas je akreditirano 183 od oko 1000 bolnica.

Kao korist akreditacije za bolnicu istaknula je smanjenje rizika za neželjene događaje, poboljšanje timskog rada i zdravstvene skrbi sukladno kliničkim smjernicama, a za uspješnost dobivanja akreditacije istaknula je važnost uključenosti vodstva i osoblja bolnice.

 

Ana Jagušić Kovačević, bacc. med. techn. iz Opće bolnice Karlovac prezentirala je primjer dobre prakse „Planirani otpust“ koji je i jedan od zahtjeva akreditacijskih standarda.  

 

 


Kategorija: 
Općenito
Radionice, stručni sastanci, kongresi
Akreditacija
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...