Obilježena provedba audita u 28 bolničkih zdravstvenih ustanova


U Ministarstvu zdravstva u četvrtak 14. prosinca 2017. godine obilježena je provedba audita u 28 akutnih bolnica - prvi korak ostvarenja pokazatelja „Postotak javno objavljenih najuspješnijih akutnih bolnica temeljem rezultata provedenih audita“.

Provođenje audita jedna je od projektnih aktivnosti Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga, nositelj kojega je Ministarstvo zdravstva u okviru Zajma Svjetske banke, a Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi je odgovorna između ostaloga i za ostvarenje pokazatelja (DLI5) Postotak javno objavljenih najuspješnijih akutnih bolnica temeljem rezultata provedenih audita.

Na obilježavanju predstavljene su provedene kao i planirane aktivnosti ka ostvarenju javnog objavljivanja najuspješnijih akutnih bolnica temeljem rezultata audita.


Sudionicima skupa se obratio ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić. Istaknuo je važnost sustava kvalitete u zdravstvu s naglaskom na razvoj vanjske ocjene kvalitete koja će doprinijeti vrednovanju pruženih usluga i sigurnosti pacijenata.


Sudionike je pozdravila i v.d. ravnateljica Agencije Nina Bončić Mijatović, dipl. iur. Prikazala je ulogu Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u provođenju Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga Zajma Svjetske banke. Zahvalila je svima na suradnji u provedbi audita.


Moderator skupa bila je prof. dr. sc. Jasna Mesarić, pomoćnica ravnatelja i voditeljica Službe za kvalitetu i edukaciju Agencije koja je održala izlaganje o konceptu, dizajnu i provođenju audita u 28 akutnih bolnica. Istaknula je kako se audit kao metoda vanjske procjene kvalitete prema unaprijed odabranom predmetu audita prvi puta uspostavlja u hrvatskim bolnicama i doprinosi poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnosti pacijenta te uspostavljanju sustava rangiranja bolničkih zdravstvenih ustanova prema uspješnosti.

Svoja iskustva u provođenju audita „Što je audit značio za moju ustanovu?“ prezentiralo je sedam bolnica. Sve bolnice su istaknule pozitivno iskustvo, prepoznavanje područja za poboljšanje, vrijednost razmjene znanja i iskustva te jačanje suradnje s Agencijom.


Prim. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite prezentirala je iskustvo o provođenju audita u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Dr. sc. Ivan Radić, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu prezentirao je iskustvo o provođenju audita u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Prof. dr. sc. Larisa Prpić Massari, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prezentirala je iskustvo o provođenju audita u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. U okviru izlaganja doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med., predstojnik Zavoda za digestivnu kirurgiju istaknuo je kako je audit u području antimikrobne profilakse kod kolorektalnog zahvata u kojem je i osobno sudjelovao bio poticaj intenziviranju procesa uspostavljanja sustava kvalitete u Riječkom Zavodu za digestivnu kirurgiju. U travnju 2017. godine Zavod za digestivnu kirurgiju postao je Centar izvrsnosti za kolorektalnu kirurgiju.

Prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prezentirala je iskustvo o provođenju audita u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Robert Grudić, dr. med., ravnatelj Županijske bolnice Čakovec prezentirao je što je audit značio Županijskoj bolnici Čakovec.

Dr. sc. Anton Marović, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu prezentirao je iskustvo o provođenju audita u Kliničkom bolničkom centru Split.

Dubravka Dobec Gorenak, dr. med., pomoćnica ravnatelja za kvalitetu prezentirala je iskustvo o provođenju audita u OB Varaždin.


Kategorija: 
Općenito
Događanja
Kvaliteta


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...