Nusinersen (Spinraza) u liječenju bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA)

Na zamolbu Ministarstva zdravstva u srpnju 2017. izrađeno je hitno izvješće o lijeku nusinersenu (Spinraza) u liječenju bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA).  Služba za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije Agencije pripremila je ovaj završni dokument procjene te preuzima punu odgovornost za sadržaj i završni oblik.

Vrsta zdravstvene tehnologije: 

Lijekovi

Svrha zdravstvene tehnologije: 

Liječenje

Godina izdavanja: 

Srpanj, 2017.

Kategorija:

Nacionalna

Status:

Završena

Na zahtjev:

Ministarstvo zdravstva

Dokument:

HTA Nusinersen (Spinraza) - Hitno izvješće, srpanj 2017. pdf


Kategorija: 
Procjena zdravstvenih tehnologija


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...