U okviru aktivnosti European Union Network for Patient Safety and Quality of Care (PaSQ) projekta pozivamo vas da se prijavite na neke od stručnih i zanimljivih susreta koji se organiziraju u okviru mehanizma razmjene (Exchange...

Više...

U prostorijama Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 28. i 29. svibnja 2014. održati će se prvi radni sastanak "Zajedno za kvalitetu". Tema ovog sastanka je upoznavanje sa sustavom za...

Više...

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi kroz sudjelovanje u međunarodnim i nacionalnim projektima za osnaživanje pacijenata promiče svijest, podiže razinu znanja i podržava inicijative u svezi prava pacijenata...

Više...

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi uključena je u međunarodno istraživanje kojim se utvrđuju prednosti i prepreke osnaživanja pacijenata u populaciji kronično oboljelih. Rezultati ovog istraživanja koristit će se...

Više...

U okviru aktivnosti European Union Network for Patient Safety and Quality of Care projekta (PaSQ) održana su tri webinara na temu: Hand hygiene compliance, Paediatric Early Warning Scores (PEWS) i Implementacija sigurnosne kliničke...

Više...

U okviru aktivnosti Europske komisije na području sigurnosti pacijenata i kvalitete zdravstvene zaštite u Brussels-u se 13. veljače 2014. održao sastanak Commission Working Group on Patient Safety and Quality of Care on education and...

Više...

12. veljače 2014. godine u Brussels-u održan je 2. sastanak Radne skupine HTA Network (HTAN). HTA Network osnovana je prema Članku 15. (Article 15. Cooperation on health technology assessment), Europske Direktive o pravima pacijenata u pružanju...

Više...

Stranice

Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...