Forum: Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske

F O R U M "Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske", 20.- 22. travnja 2012., Rovinj

Plenarna sekcija

0.1.Sustav kvalitete, Rajko Ostojic.pdf

0.2.Uloga Agencije sukladno vazecim zakonskim propisima, Renato Mittermayer.pdf

0.3.Postojeci nacin financiranja kvalitete u zdravstvu, Ivan Lukovnjak, Mile Klepo.pdf

0.4.Kvalitete zdravstvene zastite i HZZO, Dubravka Pezelj Duliba.pdf

0.5.kako mjeriti i ocijeniti kvalitetu zdravstvene skrbi, Jasna Mesaric.pdf

SEKCIJA I. Kvaliteta i sigurnost u kirurgiji

1.1.KKL_SZO, Helga Komen Usljebrka.pdf

1.2.KKL-KBC_Rijeka, Helga Komen Usljebrka.pdf

1.3.KKL_Klinika za tumore_KBC Zagreb, Tomislav Luetic.pdf

1.4.Mjerenje medicinskog rezultata u kardiokirurgiji, Bojan Biocina.pdf

1.5.KKL SZO- primjena u RH, Jasna Mesaric.pdf

SEKCIJA II. Medicina temeljena na dokazima i kvaliteta

2.1.Klinicka praksa temeljena na dokazima, Davor Stimac.pdf

2.2.EBM u mjerenju kvalitete u zdravstvenom sektoru, Per Winkel.pdf

2.3.Kirurgija temeljena na dokazima-hrvatska realnost ili fikcija, Dragan Korolija-Marinic.pdf

2.4.Klinicke smjernice temeljene ili ne temeljene na dokazima, Vanja Giljaca, Josipa Mestrovic Spoljar.pdf

2.5.Utjecaj akademske pristranosti na klinicka ispitivanja, Goran Poropat.pdf  

SEKCIJA III. Učinkovito praćenje boli kao indikator kvalitete

3.1.Socijalni i ekonomski aspekti boli.pdf

3.2.Strucni i medicinski aspekt boli, Visnja Majeric Kogler.pdf

3.3.Ucinkovito pracenje boli u zdravstvenoj njezi, Dijana Lovric.pdf

3.4.Znacajke indikatora kvalitete, Josipa Mestrovic Spoljar, Jasna Mesaric.pdf


Kategorija: 
Općenito
Događanja


Najnovije vijesti

Rezultati audita u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Dana 27. rujna 2018. godine, u Ministarstvu zdravstva, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u...


SELFIE 2. nacionalna radionica

SELFIE 2. nacionalnA radionicA održat će se 29. listopada 2018....


Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze u realnom vremenu (rtCGM) i “flash” sustavi mjerenja...

Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose...