12. srpnja 2018. godine potpisan je Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji između Nastavnog zavoda za javno zdravstvi "Dr. Andrija Štampar", Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Libertas međunarodnog...

Više...

Stranice