Vanjsko vrednovanje kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

29. siječnja 2018., od 13:30 do 17:30 sati
Biblioteka, Opća bolnica Karlovac,
Andrije Štampara 3, Karlovac